Program Pengenalan Sejarah Islam oleh Tim KKN UNS 2023 di Desa Blorong, Jumantono

Karanganyar, 3 Februari 2022 – Dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Membangun Desa periode Januari-Februari 2023 yang dilaksanakan di Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, tim KKN UNS mengadakan program Pengenalan Sejarah Islam sebagai salah satu program kerja penunjang. Gagasan program ini diinisiasi oleh Anisaul Fauziyah (Pendidikan Sejarah 2019) yang juga selaku penanggung jawab program kerja ini. Program kerja dengan sasaran anak-anak kelompok Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di Dukuh Sawit Desa Blorong ini dilaksanakan satu kali dalam satu minggu dan bertempat di Masjid Islahul Ummah. Pemberian materi sejarah Islam yang diberikan dalam program ini diantaranya ialah kisah Nabi Muhammad, perang masa kepemimpinan Nabi Muhammad, dan penaklukan konstatinopel. Adapun tujuan dari program Pengenalan Sejarah Islam adalah untuk mengenalkan anak-anak di Dukuh Sawit dengan para tokoh yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam. “Selain itu melalui program kerja ini juga dapat meningkatkan rasa cinta anak-anak Dukuh Sawit terhadap para tokoh agama Islam serta meneladani perjuangannya untuk bisa diamalkan sesuai dengan keadaan zaman”, imbuh Anisaul.

Data and Resources

Additional Info

Field Nilai
Last Updated February 16, 2023, 06:58 (WIB)
Dibuat February 16, 2023, 06:57 (WIB)